Apostem per Nou Barris

Nou Barris té la sort de comptar amb un teixit associatiu i comunitari combatiu, disposat a incidir en les polítiques públiques que hem de fer, disposat a lluitar per unes propostes clares que permetin capgirar la situació d’injustícia que pateixen els seus 13 barris. Persones que des de fa molt anys han batallat per la dignitat del territori i la seva gent.

Però, parlem clar. La situació de moltes famílies i infants del districte és colpidora: atur, risc de desnonaments, problemes d’accés a l’alimentació i per escalfar les llars. Tots els barris del districte estan entre els 25 barris més pobres de Barcelona, i dels 10 amb una renda familiar més baixa 7 són barris de 9Barris. Gràcies a la perseverança de les entitats i a la voluntat del govern municipal sabem del cert quina és la situació del districte, de la nostra gent. Una creixent desigualtat producte d’unes polítiques austericides que han ofegat les famílies.
Perquè coneixem la realitat expressem la voluntat real de combatre la situació injusta. Volem passar de la gestió de l’emergència social (que és necessària) a la definició d’unes polítiques que garanteixin drets socials i autonomia personal.

El govern de Barcelona en Comú estem decidits a posar totes les eines disponibles per combatre les desigualtats socials. El govern del districte ha reconegut la lluita constant i el lema “no és pobresa és injustícia” per tractar de cercar vies d’acció per combatre una situació social injusta. Aquest compromís va molt més enllà de dotar recursos, implica tenir una mirada àmplia i decidida, implica canvis profunds en diferents àmbits: cal canviar orientació de les polítiques públiques, posar els recursos al servei de les necessitats socials, va d’exigir a d’altres administracions a que s’aliniïn en aquesta direcció (conscients que només des del govern de la ciutat no podrem lliurar la batalla definitiva contra la desigualtat), promoure noves sinèrgies en les formes de fer de la pròpia administració (del territori a l’àrea), cercar noves formes de relació amb el teixit associatiu de la ciutat/districte, repensar les formes participació que impliquin virar cap a la coproducció de polítiques públiques.
El Pla d’Acció que vam presentar ahir al Plenari extraordinari, celebrat a petició de les entitats, fa palès que pensar en un model diferent de ciutat és possible, la centralitat de Nou Barris en l’acció política significa pensar en una ciutat més justa.
Significa governar des de la immediatesa per poder pal·liar les necessitats més urgents, però obliga a pensar estratègicament en el llarg termini, dissenyant accions que vagin a l’arrel del problema. Nou Barris no pot esperar. Per això s’han treballat inicialment 4 àrees, on es barregen projectes estratègics amb mesures concretes. És un pla dinàmic, inicialment dotat amb 40,8 milions euros, i 50 mesures.
El Pla d’Acció és novedòs en la forma com s’ha pensat i com s’ha configurat. Neix d’un reconeixement i relació diferent entre teixit associatiu i govern de districte, i a la vegada implica un canvi en la relació entre districtes i àrees d’acció de l’ajuntament. Això fa que sigui un procés complexe, sense models previs que ens ha obligat a crear sobre la marxa. El districte mai havia estat tant central en la política d’un govern de la ciutat de Barcelona.
És un repte, però si en algun lloc cal fer tots els esforços és a Nou Barris. Un compromís polític per la transformació de la ciutat, on l’Eix Besòs es contraposa a un model d’Upper Diagonal. Un districte amb gent compromesa, que empeny cada dia per millorar els barris, que saben que les batalles mai són curtes. I aquí ens hem de poder trobar. El repte no és la mesura en si mateixa, el repte es fer-la caminar, és fer-ne el seguiment, és seguir nodrint-la. Això obre un horitzó de treball compartit, a on cada actor sigui capaç de situar les seves prioritats, però que es puguin discutir i construir conjuntament. Cal crear l’espai de coordinació i treball conjunt que permetrà avaluar de forma participativa la implementació i el seu impacte.
La celebració del Plenari sobre pobresa a 9Barris és un èxit de les entitats, és un moment important pel districte, però és un punt a on res s’acaba. Ara comença tot.

Aquí teniu la mesura: http://premsa.bcn.cat/wp-content/uploads/2016/05/mesuragovernnoubarris.pdf