Silencis premeditats que surten molt cars

Les darreres setmanes ha sortit als mitjans que l’empresa sueca de moda H&M ampliarà la seva botiga al Passeig de gràcia de Barcelona fins a 4.999m2. És una noticia certa. H&M podrà fer això amb informe favorable de l’Autoritat Metropolitana del Transport i de la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona. Però sobretot això serà possible sense que aquesta proposta hagi estat ni un sol cop debatuda i analitzada en el marc del plenari de l’Ajuntament de Barcelona. Per què? Doncs perquè l’anterior govern municipal, el de CiU i Xavier Trias, van permetre que aquest pla especial s’aprovés per silenci administratiu el passat 2 de maig de 2015, tal i com ens han informat els serveis tècnics i jurídics de la regidoria d’urbanisme.

És inacceptable i manifesta un greu problema democràtic, ja que suposa l’aprovació per la porta del darrere de plans que impacten fortament en el teixit comercial de la ciutat, sense un veritable anàlisi i debat.  I dic per la porta del darrere perquè val la pena recordar algunes coses importants.

El Pla Especial de l’Equipament Comercial i els usos No Alimentaris de Barcelona (PECNAB) estableix que per a la implantació de superfícies comercials superiors a 2.500 m2 cal tramitar un pla especial urbanístic amb la única finalitat d’avaluar l’impacte comercial de la proposta que correspon a la direcció de Comerç  de l’Ajuntament. Per tramitar-lo fa falta que la comissió de govern l’aprovi inicialment cosa que el govern de Trias va fer el gener de 2015 i va sortir publicat al BOP el 23 de gener del 2015 i notificat al promotor el 2 de febrer de 2015. A partir d’aquí la llei d’urbanisme preveu un temps d’exposició al públic, que en aquests cas va ser d’un mes, i un cop recollides i valorades les al·legacions presentades a la proposta se li va tornar a lliurar al promotor la documentació actualitzada. Passat el període d’exposició al públic, si en dos mesos no hi ha cap altre pronunciament per part de l’Ajuntament, com va succeir, el pla especial queda aprovat per silenci administratiu segons fixa l’art 91.3 de la llei d’Urbanisme de Catalunya.

Així va ser. El 2 de maig de 2015 aquest Pla va quedar aprovat, generant el dret a fer afectiva l’aprovació al promotor, cosa que va fer el 29 de maig de 2015 on sol·liciten certificat d’acte presumpte d’aprovació per silenci administratiu. Per tant, ahir en el plenari va tenir lloc, per imperatiu legal, la PUBLICACIÓ de l’aprovació definitiva per silenci administratiu que va permetre l’anterior govern municipal.

El més greu de tot és que aquesta situació no és excepcional. És tracta d’una manera de fer de l’anterior govern. Aprovar per la porta del darrere sense debat polític i aprovació en plenari plans urbanístics de ciutat. Un altre exemple d’això va ser el de l’ampliació de sostre comercial del Heron City aprovat el març de 2015, que ja vam denunciar i fer públic el passat mes de juliol.

Quan vam arribar a la regidoria d’Urbanisme una de les primeres coses que vam fer es demanar tots els silencis administratius que teníem sobre la taula o que podíem tenir en breu. Els vam analitzar un a un, de fet encara ho estem fent, algun d’ells l’hem aconseguit invaldar. Altres com el cas de l’Heron City està subjecte a la negociació amb el promotor. Però el que és evident, és que l’Ajuntament de Barcelona i l’equip d’urbanisme, malgrat les necessitats de recursos humans que tenim com tota administració local que fa anys que no pot renovar totes places públiques que necessita, té l’experiència i l’expertesa necessària per evitar que això passi. Ara, sobretot, Barcelona té un govern municipal compromès amb la transparència i la democràcia. De cap manera un projecte que ha comptat amb el vist i plau de la comissió de govern serà aprovat per silenci administratiu.

Personalment, li recrimino dues coses a l’anterior govern. Primer, la covardia de no dur aquests plans a l’espai de deliberació pertinent, per por de perdre les votacions. Segon, la manca de transparència. Mai va fer públic aquestes aprovacions, va callar i va mirar una altra banda, satisfet amb que la legalitat li permetés aprovar projectes com aquests sense valorar si respecten la cohesió de la nostra ciutat.

Ahir al plenari el nou govern municipal ens vam comprometre a crear un espai de treball amb els diferents grups municipals per evitar que això torni a passar. Sempre hi ha alternativa, i no tingueu cap dubte que des de Barcelona en Comú estem aquí per trobar-les totes.